Manufacturing

 ขั้นตอนในการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกขึ้นรูปสูญญากาศ (Vacuum Forming) นั้น มีขั้นตอนหลักๆ ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน มี 3 ขั้นตอนคือ 1.ขั้นตอนการขึ้นรูปพลาสติก 2.ขั้นตอนการตัด 3.ขั้นตอนการพับและ 4.ขั้นตอนการตรวจสอบและจัดเก็บบรรจุ

 • 1. ขั้นตอนการขึ้นรูปพลาสติก

  กระบวนการโดยย่อเริ่มต้นจากการยึดแผ่นเทอร์โมพลาสติกติดกับกรอบรนแผ่นพลาสติกให้ร้อนจนอ่อนตัวในอุณหภูมิที่เหมาะสมและกดกรอบลงแนบกับโมลด์แม่แบบเพื่อให้ได้รูปทรงตามต้องการ จากนั้นดูดอากาศออกจากช่องว่างระหว่างแผ่นพลาสติกกับแม่แบบ แผ่นพลาสติกที่อ่อนตัวจะแนบสนิทกับแม่แบบ ปล่อยทิ้งไว้จนเย็นได้รูปจึงถอดชิ้นงานออก

 • 2. ขั้นตอนการตัด

  ระบบการตัดแบ่งที่ใช้เครื่องปั๊มไฮโดรลิกขนาดตั้งแต่ 15 – 30 ตัน และใช้มีดปั๊มที่มีความแข็งแรงสูง ไร้สนิมจากประเทศญี่ปุ่น กับแท่นรองตัด PP ที่มีความเหนียวและแข็งเป็นพิเศษ ตัดชิ้นงานได้สวยงามตามรูปทรง

   ชิ้นงานที่ถูกตัดแบ่งแล้ว จะต้องตรวจสอบอีกครั้ง ทั้งขนาด รูปทรง ต้องได้มาตรฐาน และรวมถึงความสะอาด ที่ต้องมีการเป่าฝุ่นละออง ก่อนถูกจัดส่งไปยังแผนกพับหรือจัดเก็บสินค้าต่อไป

 • 3. ขั้นตอนการพับขอบ

  ผลิตภัณฑ์ที่ดีจะต้องมีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้า และได้มาตรฐาน

 • 4. ขั้นต้องการตรวจสอบและจัดเก็บ เตรียมส่งของลูกค้า

  หลังจากได้ชิ้นงานสำเร็จรูปเป็นที่เรียบร้อย ชิ้นงานจะถูกตรวจสอบคุณภาพโดยแผนก QC(Quality Control) เพื่อคัดเลือกงานที่มีคุณภาพและเข้าสู่กระบวรการจัดเก็บอย่างเหมาะสมและสะดวกต่อการขนย้าย ส่งมอบถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัย